Tag: Bổ ngữ thời lượng trong tiếng Trung

bổ ngữ thời lượng tiếng Trung

Bổ ngữ thời lượng…

Bổ ngữ thời lượng là điểm ngữ pháp tương đối quan trọng khi học tiếng Trung. Đây cũng là…