Tag: Bổ ngữ khả năng trong tiếng Trung

Bổ Ngữ Khả Năng…

Nắm vững cách dùng bổ ngữ khả năng trong tiếng Trung, bạn sẽ giao tiếp Hán ngữ chính xác hơn.…