Tiếng Anh

Cấu trúc So As To trong tiếng anh

So As To Trong Tiếng Anh: Cấu Trúc So As To Và Bài Tập

Cấu trúc So As To trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả…
cấu trúc as well as

As Well As Trong Tiếng Anh: Cấu Trúc Và Bài Tập

Cấu trúc as well as trong tiếng Anh được sử dụng rất phổ biến,…
cách dùng may might

May Might Trong Tiếng Anh: Cách Dùng Và Bài Tập

May might là những động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh được dùng để…

Cấu Trúc In Order To Trong Tiếng Anh: Cách Dùng Và Bài Tập

Cấu trúc in order to trong tiếng Anh được dùng để diễn tả mục…
cấu trúc Would You Mind

Cấu Trúc Would You Mind Và Do You Mind: Công Thức Và Bài Tập

Cấu trúc would you mind được sử dụng khi muốn yêu cầu, hỏi ý…
cách dùng some

Cách Dùng Some Và Any Trong Tiếng Anh: Hướng Dẫn Chi Tiết

Đâu mới là cách dùng some và any chính xác nhất? Chúng có gì…
Câu trần thuật

Câu Trần Thuật Trong Tiếng Anh: Lý Thuyết Và Bài Tập

Câu trần thuật là một trong những loại câu hay gặp nhất trong tiếng…
When Và While Trong Tiếng Anh

When Và While Trong Tiếng Anh: Cách Dùng Và Bài Tập

“When” và “While” cùng có nghĩa là “khi”. Nhưng… Bạn có biết, 2 liên…
Cấu trúc Prefer

Cấu Trúc Prefer Trong Tiếng Anh: Lý Thuyết Và Bài Tập

Cách dùng “Prefer” và “Would prefer” để diễn đạt thích một cái gì đó…
Cấu Trúc Would You Like

Cấu Trúc Would You Like Trong Tiếng Anh: Hướng Dẫn Chi Tiết

Trong tiếng Anh, để thể hiện sự lịch sự khi muốn gợi ý một…