Học Online

Cấu trúc So As To trong tiếng anh

So As To Trong Tiếng Anh: Cấu Trúc So As To Và Bài Tập

Cấu trúc So As To trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả…
cấu trúc as well as

As Well As Trong Tiếng Anh: Cấu Trúc Và Bài Tập

Cấu trúc as well as trong tiếng Anh được sử dụng rất phổ biến,…
cách dùng may might

May Might Trong Tiếng Anh: Cách Dùng Và Bài Tập

May might là những động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh được dùng để…

Cấu Trúc In Order To Trong Tiếng Anh: Cách Dùng Và Bài Tập

Cấu trúc in order to trong tiếng Anh được dùng để diễn tả mục…
cấu trúc Would You Mind

Cấu Trúc Would You Mind Và Do You Mind: Công Thức Và Bài Tập

Cấu trúc would you mind được sử dụng khi muốn yêu cầu, hỏi ý…
cách dùng some

Cách Dùng Some Và Any Trong Tiếng Anh: Hướng Dẫn Chi Tiết

Đâu mới là cách dùng some và any chính xác nhất? Chúng có gì…
Câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung

Câu Vị Ngữ Danh Từ Trong Tiếng Trung

Bạn đã biết cách dùng câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung cơ bản…
Trợ từ ngữ khí trong tiếng Trung

Trợ Từ Ngữ Khí Trong Tiếng Trung

Trợ từ ngữ khí trong tiếng Trung là ngữ pháp quan trọng khi học…

Bổ Ngữ Khả Năng Trong Tiếng Trung

Nắm vững cách dùng bổ ngữ khả năng trong tiếng Trung, bạn sẽ giao tiếp…

Câu Kiêm Ngữ Trong Tiếng Trung

Câu kiêm ngữ trong tiếng Trung là ngữ pháp tiếng Trung căn bản bạn…